Steroidit ja alkoholi

13 13 saattavat olla kielteinen kehonkuva, huono itsetunto, puberteetti-iän ajoitus sekä tyytymättömyys omiin lihaksiin. (Dopinglinkki 2015, Salospohja 2008.) Dopingaineiden käytön yleistymisen lisäksi myös lihastyytymättömyyden äärimuoto eli lihasdysmorfia ja syömishäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä. Näissä äärimuodoissa on kyse pakonomaisesta halusta muokata omaa kehoa terveydellisesti haitallisella tavalla. Dopingaineiden käyttöä kuntosalilla käynnin tehostajana voidaan nähdä ilmiönä, jossa pyritään samaan aikaan kontrolloimaan omaa ruumista sekä saamaan tyydytystä äärimmäisestä ponnistelusta ja sen tuottamista tuloksista. (Salospohja 2008.) Riippuvuudesta yleensä kertoo, että käyttö jatkuu kuuriluontoisesti yleensä jopa vuosia, jonka seurauksena useat jäävät koukkuun niillä hankittuun ulkonäköön. Käytön alkumetreillä esiintyvät hyvänolontunteet ja libidon lisääntyminen edistävät joillain käyttöä. Anaboliset hormonit voivat myös aiheuttaa fyysistä riippuvuutta, koska ne vaikuttavat huumausaineiden ja muiden lääkeaineiden tavoin aivojen lääkeriippuvuutta välittäviin osiin. Psyykkinen riippuvuus aineista ilmenee yleensä kykenemättömyytenä lopettaa aineiden käyttö ilmaantuneista terveyshaitoista huolimatta. Käytön lopettamisen jälkeisen fyysisen vieroitusoireyhtymän yleisimpiä vaikutuksia ovat ahdistuneisuus, masentuneisuus, ärsyyntyvyys ja uniongelmat. Näiden lisäksi voi ilmetä libidon laskua, tyytymättömyyttä omaan kehoon, syömishäiriötä ja itsetuhoisuutta. (Antidoping 2015, Dopinglinkki 2015, Salospohja 2008.) Kun tavalliselta ihmiseltä kysytään, mitä doping on, saattaa kysymys tuntua oudolta. Jokaisella on jokin käsitys siitä mitä doping on. Dopingaineiden käyttö on jotakin vaarallista, mitä huippu-urheilijat käyttävät parantaakseen suoritustaan ja millä he suorituksen parantamisen varjolla vaarantavat terveytensä. (Salasuo & Piispa 2012.) Kuntodopingin yhteiskunnallinen paikka on vasta muodostumassa, mikä saattaa johtua pitkälti siitä, että aiheesta ei ole käyty paljoakaan julkista keskustelua ja varsinaista tutkimustietoa on niukasti. Kuntodoping on ilmiönä tuore ja suhteellisen tuntematon ilmiö. (Salasuo & Piispa 2012.)

Steroidit ja alkoholi

steroidit ja alkoholi

Media:

steroidit ja alkoholi

http://buy-steroids.org