Steroidni ciklus za masu

Stanice raka, za razliku od normalnih stanica , redovito nastavljaju s rastom i nagomilavaju se jedna iznad druge nakon što su formirale konfluentni sloj (gubitak kontaktne inhibicije). Također trebaju manju količinu faktora rasta da bi preživjele i da bi se dijelile u kulturi. U nekim slučajevima one to mogu i zato što proizvode svoje vlastite faktore rasta. Zatim međustanične interakcije i interakcije između stanica i matriksa djeluju slabije nego u normalnim stanicama. Tumorske stanice, kao populacija, mogu beskonačno dugo nastaviti s diobom, dok ne ubiju domaćina, a samim time i sebe.

Steroidni ciklus za masu

steroidni ciklus za masu

Media:http://buy-steroids.org